บทที่ 1  ความปลอดภัยในการใช้ยา / 5. พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ยาและการป้องกัน

 

5. พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ยาและการป้องกัน

 

     ยาเป็นสารที่นำมาใช้บำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรา
รูปแบบของยามีหลายชนิด ได้แก่ ยาสำหรับใช้ภายใน เช่น ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำใส
ยาน้ำเชื่อม ยาสำหรับใช้ภายนอก เช่น ครีม ขี้ผึ้ง ยาดม เป็นต้น

     เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1  ให้ข้อมูลเมื่อไปพบแพทย์หรือเภสัชกร
ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบในสิ่งต่อไปนี้ก่อนการตัดสินใจจ่ายยาให้

- ชื่อยาทุกชนิด อาหารเสริม สมุนไพร ที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ประวัติการรักษา และ / หรือ ใช้ยาในโรคเดียวกัน
- ปัญหาที่เคยเกิดจากการใช้ยา
- ประวัติการแพ้ยา
- โรคประจำตัว

 

(ภาพจาก http://gotoknow.org/blog/haalter/314702)

 

ขั้นตอนที่ 2  คำถามที่ควรถามเมื่อได้รับยา
หมายถึง ข้อมูลสำคัญที่มีสิทธิ์จะได้รับ

(ภาพจาก http://www.photohobby.net/webboard/detail.php?topicid=7139)

- ชื่อยา (พร้อมความแรง ถ้ามีหลายขนาด)
- สรรพคุณของยาว่าใช้รักษาโรค หรืออาการใด
- วิธีใช้ยาว่าใช้อย่างไร
- ควรใช้นานเพียงใด (ใช้ติดต่อกัน หรือเมื่ออาการดีขึ้นแล้วควรหยุดยา)
- มีผลข้างเคียงอย่างไรหรือไม่ ถ้ามีจะเป็นอย่างไร
- ยานี้จะมีผลต่อยาอื่นที่ใช้อยู่หรือไม่
- การปฏิบัติตัว และข้อควรระวังระหว่างที่ใช้ยา เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อน
อาหาร เครื่องดื่ม ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เป็นต้น

 

ขั้นตอนที่ 3 ให้ถามเมื่อสงสัย... อย่านิ่งเฉย
ควรทำความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนเริ่มต้นใช้ยา

- ถ้าไม่เข้าใจในคำอธิบาย ควรถามเภสัชกรให้อธิบายจนเข้าใจได้ดี
- ถ้าได้รับยาในรูปแบบที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่แน่ใจในการใช้ ควรให้เภสัชกรอธิบาย
และฝึกใช้ยาให้ถูกต้อง
- ควรจดบันทึกสั้นๆ หรือสรุปการใช้ยาตามความเข้าใจของตนเอง
- ก่อนกลับบ้านควรถามแพทย์หรือเภสัชกรว่า ควรใช้ยาเดิมที่เคยใช้อยู่ด้วยหรือไม่
- จดรายชื่อยาที่ใช้อยู่เป็นประจำและพกติดตัว
- ควรจดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของแพทย์หรือเภสัชกร หากมีข้อสงสัยจากการใช้ยา
สามารถติดต่อได้ทันท

 

ขั้นตอนที่ 4  การแก้ปัญหาเรื่องยาที่พบบ่อย
มีปัญหาการใช้ยา ควรปรึกษาเภสัชกร เช่น

- เมื่อลืมใช้ยา
- เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ยาต่าง ๆ เช่น ปากแห้ง ท้องผูก ท้องเสีย ท้องอืด
มีการอาการเครียด เป็นต้น
- เมื่อต้องใช้ยาหลายชนิดพร้อมกัน
- เมื่อมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านยา กรณีที่ต้องใช้ยาต่อเนื่อง

 

 


 

 

คำสำคัญ :

บทที่ 1 ความปลอดภัยในการใช้ยา

พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ยาและการป้องกัน

+ ให้ข้อมูลเมื่อไปพบแพทย์หรือเภสัชกร

+ คำถามที่ควรถามเมื่อได้รับยา

+ ให้ถามเมื่อสงสัย... อย่านิ่งเฉย

+ การแก้ปัญหาเรื่องยาที่พบบ่อย

 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง :