จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง2 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS3

         รู้จักการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS3           

         โปรแกรม Adobe Illustrator CS3 เป็นโปรแกรมด้านกราฟิก ที่มีจุดเด่นสามารถสร้าง ปรับแต่ง แก้ไข ลายเส้นได้เป็นอย่างดี  เหมาะสำหรับงานออกแบบโลโก้ ทำภาพประกอบหนังสือ สร้างการ์ตูน จัดทำแผ่นพับ การ์ด บัตรอวยพร และเว็บไซต์ โดยลักษณะงานที่สร้างจากโปรแกรม Adobe Illustrator CS3 จะเป็นภาพแบบ Vector คือเป็นลักษณะลายเส้น หรือ Path ซึ่งต่างจากภาพแบบ Bitmap ซึ่งเป็นภาพอีกชนิดหนึ่ง เช่น ภาพถ่าย หรือภาพจากโปรกแกรมสร้างกราฟิกอื่นๆ คือ

ภาพแบบ Bitmap หรือ Raster

         เป็นภาพที่เกิดจากเม็ดสีเล็กๆ มาประกอบกันเป็นภาพใหญ่ๆ เม็ดสี 1 จุด บรรจุด้วย 1 สี เรียกว่า จุดพิกเซล (Pixel) ภาพหนึ่งภาพจึงประกอบด้วยพิกเซลจำนวนมาก ซึ่งจำนวนพิกเซลยิ่งมากความละเอียดของภาพก็มากขึ้นด้วย ภาพจะยิ่งละเอียดสวยงามเหมือนจริงมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็กินพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากขึ้นตามไปด้วย
         ตัวอย่างภาพ Bitmap ได้แก่ ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล ภาพจากเครื่องสแกน ภาพที่สร้างจากโปรแกรม Paint โปรแกรม Photoshop ส่วนใหญ่จะถูกบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล BMP, GIF, JPG, JPEG, TIFF เป็นต้น


         ข้อเด่นของภาพแบบ Bitmap คือ ภาพสวย สีสันสดใส สมจริง
         ข้อด้อยของภาพแบบ Bitmap คือ เมื่อนำมาขยายให้ใหญ่ขึ้นมากๆ จะทำให้ภาพหยาบไม่คมชัดเหมือนภาพต้นแบบ