จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังครูสมใจ ภัติศิริ

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

E-mail : somjaiusa@hotmail.com

www.somjaiart.co.cc

   
ชื่อ – ชื่อสกุล
นายสมใจ ภัติศิริ
วันเดือนปีที่เกิด
11 สิงหาคม 2508
สถานที่เกิด
จังหวัดตรัง
สถานที่อยู่ปัจจุบัน

32/21 หมู่บ้าน ว. แลนด์เฮ้าส์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควน
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต เอกอุตสาหกรรมศิลป์
รางวัล/เกียรติประวัติที่ได้รับ

1.ครูแกนนำ  ปีการศึกษา  2544

2. ครูต้นแบบ  ปีการศึกษา  2549

3. ครูรางวัลเกียรติยศ (Teacher Award) ปีการศึกษา 2550

4. ครูแกนนำ (Master Teacher) สาระศิลปะ  ปีการศึกษา  2553


ประวัติแสดงงานศิลปะ
2541
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ รักศิลป์ ตรัง
2542
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ เฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ต
2543
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ สีสันอันดามัน ครั้งที่ 2
2544
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ ร่วมสมัยกลุ่ม สมิหลา ครั้งที่ 12
2545
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ เที่ยวเมืองตรัง สร้างสรรค์งานศิลป์
2546

- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ โครงการศิลปะเพื่อสุขภาพจิตโรงพยาบาลสมเด็จ  พระยุพราชสว่างแดนดิน
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ ศิลปกรรมสู่ธรรมชาติ ภูเก็ต   กระบี่  พังงา

2547

- ร่วมแสดงนิทรรศการ ดอกไม้บานที่กรือเซะ
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ “ ครูศิลป์ตรัง “

2548

- ร่วมแสดงงานศิลปะ วิถีชีวิตของชาวใต้ ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มอ. ปัตตานี
- ร่วมแสดงงานศิลปะ แต้มแต่งไข่มุกอันดามัน วาดฝันเมืองภูเก็ต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล  จังหวัดภูเก็ต  และหอศิลป์พระราชินี   กรุงเทพ
- นิทรรศการศิลปะ ดอกไม้บานที่อันดามัน ณ พิพิธภัณฑ์ไทยหัว จังหวัดภูเก็ต
- นิทรรศการจิตรกรรม สถาปัตยกรรมชิโน – โปรตุกีส   ณ พิพิธภัณฑ์ไทยหัว  จังหวัดภูเก็ต

2549

- นิทรรศการศิลปกรรม ธารศิลป์รินไหล ร้อยศิลปินไทย รินนำใจให้ผู้พิการ ณ ศูนย์การค้า ธนิยะพลาซ่า  ถนนสีลม ชั้น 1 – 3
- นิทรรศการ ครูศิลป์ภาคใต้ ณ หอศิลป์วัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันกัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2550

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ณ หอศิลป์วัฒนธรรม ภาคใต้ สถาบันกัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2553

- นิทรรศการศิลปะชุด อัตลักษณ์ใต้ โดยกลุ่มเลใต้ ณ หอศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ
- นิทรรศการศิลปะ สมาคมทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย หอศิลป์พระราชินี กรุงเทพ